دسته: بهداشت جنسی

اجرای بی‌سروصدای سند 2030 همچنان ادامه دارد به نام ایدز، به کام آموزش‌های جنسیتی...

  • بوسیله
  • ۱۳۹۶-۱۱-۰۹
  • 0
درست آذرماه سال گذشته بود که در همایش روز جهانی ایدز، پیام بان کی‌مون دبیرکل وقت سازمان ملل توسط گری لوئیس، هماهنگ‌کننده برنامه سازمان ملل در ایران به...

به نام ایدز، به کام آموزش‌های جنسیتی

  • بوسیله
  • ۱۳۹۶-۱۱-۰۹
  • 0
درست آذرماه سال گذشته بود که در همایش روز جهانی ایدز، پیام بان کی‌مون دبیرکل وقت سازمان ملل توسط گری لوئیس، هماهنگ‌کننده برنامه سازمان ملل در ایران به...

به نام ایدز، به کام آموزش‌های جنسیتی!

  • بوسیله
  • ۱۳۹۶-۱۱-۰۹
  • 0
ساعت 24 -درست آذرماه سال گذشته بود که در همایش روز جهانی ایدز، پیام بان کی‌مون دبیرکل وقت سازمان ملل توسط گری لوئیس، هماهنگ‌کننده برنامه سازمان ملل در...